แผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินการ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 202 21/04/2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 200 19/04/2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 226 29/03/2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 276 20/10/2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 258 09/03/2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 320 11/03/2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 294 11/03/2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 278 17/06/2562

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 436 11/06/2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 558 09/12/2559

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 387 28/12/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 367 28/09/2558

เลือกหน้า >> [1][2]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102