แผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินการ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22 11/03/2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 11/03/2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 32 17/06/2562

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 126 11/06/2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 283 09/12/2559

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 174 28/12/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 155 28/09/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 187 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 183 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 174 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 334 07/04/2558

เลือกหน้า >> [1]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102