แผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินการ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 55 09/03/2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 126 11/03/2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 105 11/03/2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 100 17/06/2562

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 243 11/06/2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 385 09/12/2559

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 223 28/12/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 202 28/09/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 235 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 231 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 270 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 382 07/04/2558

เลือกหน้า >> [1]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102