แผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินการ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27 09/03/2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 95 11/03/2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 83 11/03/2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 72 17/06/2562

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 200 11/06/2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 355 09/12/2559

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 206 28/12/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 186 28/09/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 219 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 213 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 238 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 366 07/04/2558

เลือกหน้า >> [1]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102