แผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินการ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 4 14/11/2562

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 17/06/2562

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 92 11/06/2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 256 09/12/2559

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 158 28/12/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 137 28/09/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 172 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 168 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 162 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 318 07/04/2558

เลือกหน้า >> [1]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102