แผนปฏิบัติการประจำปีและผลการดำเนินการ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 75 11/03/2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 64 11/03/2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 56 17/06/2562

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 172 11/06/2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 333 09/12/2559

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 194 28/12/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 174 28/09/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 207 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 201 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 209 07/04/2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 352 07/04/2558

เลือกหน้า >> [1]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102