แผนบริการจัดการคณะ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 21 09/03/2564

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 16 09/03/2564

แผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 13 09/03/2564

แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 14 09/03/2564

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 21/10/2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 47 25/03/2563

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 3 ปี(พ.ศ.2563-2565) 53 30/03/2563

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 75 30/03/2563

แผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 45 30/03/2563

แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 46 30/03/2563

แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 161 17/06/2562

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1 91 17/06/2562

เลือกหน้า >> [1][2][3]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102