แผนบริการจัดการคณะ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 21/10/2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 25/03/2563

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 3 ปี(พ.ศ.2563-2565) 30 30/03/2563

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 48 30/03/2563

แผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23 30/03/2563

แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 23 30/03/2563

แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 75 17/06/2562

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1 62 17/06/2562

แผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 44 17/06/2562

แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 86 17/06/2562

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 81 22/05/2561

แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 89 10/05/2561

เลือกหน้า >> [1][2][3]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102