แผนบริการจัดการคณะ
     
  เอกสารดาวโหลด ดาวน์โหลด อับเดทล่าสุด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับปรับปรงครั้งที่ 2 114 26/05/2565

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 119 29/03/2565

แผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 128 29/03/2565

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 120 29/03/2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 180 03/02/2565

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 114 03/02/2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 284 09/03/2564

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 299 09/03/2564

แผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 153 09/03/2564

แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 157 09/03/2564

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 291 21/10/2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 224 25/03/2563

เลือกหน้า >> [1][2][3]
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102