ค้นหาข่าว
ไฟล์ ข่าว อ่าน วันที่โพส
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รายเก่าเลื่อนชั้นปี (ชั้นปีที่ 2 – 5) ประจำปีการศึกษา 2560 27 15/05/2560
รับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 22 28/04/2560
งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๔ 38 10/04/2560
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 41 04/04/2560
โครงการประกวดคลิปไวรัล "เรียนรู้อะไร ก็เป็นแบบนั่น" โครงการ Thai MOOC 19 04/04/2560
ชอเชิญเช้าร่วมกิจกรรมเรื่อง ธรรมะนำชีวิต พิชิตความสำเร็จ 25 28/03/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) Japan 26 24/03/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา2560 13 24/03/2560
รับสมัครนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2560 26 14/03/2560
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัครเข้ารับการประเมินเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 9 13/03/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 13/03/2560
โครงการประกวด Infographic ในหัวข้อเรื่อง "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย" 19 06/03/2560
กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 17/02/2560
ขอเชิญตักบาตรพระสงฆ์ 26 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 16/02/2560
เปิดรับสมัครขอรับเงินทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคเรียนที่ 2/2559) 14 06/02/2560

พบข้อมูลจำนวน 252 รายการ : 17 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102