ค้นหาข่าว
ไฟล์ ข่าว อ่าน วันที่โพส
ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 13 28/11/2560
ประกวดคลิปวีดีโอ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น" 9 28/11/2560
ประกาศผลการสอบคักเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง (นักศึกษาหญิง) รุ่นที่ 5 25 10/11/2560
การจัดการประกวด นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 21 06/11/2560
ประกวดร้องเพลงในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 8 15 06/11/2560
กำหนดการพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขั้นกีฬาสัมพันธ์ภายใน "ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 48 23 01/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึงปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 14 30/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ประจำปีการศึกษา 2560 11 24/10/2560
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาหญิง) 15 20/10/2560
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ 6 20/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๕ 9 17/10/2560
โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ บทบาทมหาวิทยาลัย กับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคม ในประเทศเกาหลีใต้ 6 09/10/2560
โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ 6 09/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง "ประเภททุนเรียนดี" ปีการศึกษา 2560 18 04/10/2560
ประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" 14 29/09/2560

พบข้อมูลจำนวน 276 รายการ : 19 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102