ค้นหาข่าว
ไฟล์ ข่าว อ่าน วันที่โพส
การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา 373 20/08/2557
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับภาคเรียนที่ 1/2557) 301 04/07/2557
ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 302 02/07/2557
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 289 02/07/2557
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจุลชีววิทยา 337 01/07/2557
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25596 - 2557 275 18/06/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เพิ่มเติม 237 17/06/2557
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดราชบุรี ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี 251 05/06/2557
ประกาศเรื่องการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเพิ่มเติม 273 10/03/2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจากฝ่ายสร้างสนนค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา 243 10/03/2557
รายละเอียดการสมัครงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 400 07/03/2557
บริษัท ไพรมัส จำกัด รับสมัครงานด่วน 2 ตำแหน่ง 511 03/03/2557
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 303 25/02/2557
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 261 25/02/2557
ด่วนมาก ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับ ป.โท/เอก ในและต่างประเทศ 329 19/02/2557

พบข้อมูลจำนวน 330 รายการ : 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102