ค้นหาข่าว
ไฟล์ ข่าว อ่าน วันที่โพส
รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2557 7626 10/02/2557
บริษัทเออาร์ไอที เรียนเชิญนักศึกษาปี 3 และ ปี 4 สอบวัดมาตราฐานด้านไอที 331 10/02/2557
รับสมัครคัดเลือกตัวแทนคณะ เพื่อรับทุนการศึกษา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 270 13/12/2556
กำหนดการโครงการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานนักเรียน วันที่ 21 – 22 มกราคม 2557 247 12/12/2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๒ 415 26/11/2556
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง 357 25/11/2556
งดใช้อาคารเรียน ตึก ๑๔ ในวันพุธที่ ๒๗ พ.ย. ๕๖ 244 21/11/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๒ 369 15/11/2556
รับสมัครนักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 264 11/11/2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 248 07/11/2556
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษา วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 263 06/11/2556
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 221 04/11/2556
การเลื่อนวันรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2556 317 01/11/2556
รับสมัครทีมเข้าแข่งขัน การตำส้ม ไทย ปู เทศกาลงานปีนเขาเข้าถ้ำ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 210 01/11/2556
สรุปรายละเอียด มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1-7 236 17/10/2556

พบข้อมูลจำนวน 330 รายการ : 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102