ค้นหาข่าว
ไฟล์ ข่าว อ่าน วันที่โพส
รับสมัครนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2560 178 14/03/2560
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัครเข้ารับการประเมินเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 141 13/03/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 159 13/03/2560
โครงการประกวด Infographic ในหัวข้อเรื่อง "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย" 182 06/03/2560
กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 171 17/02/2560
ขอเชิญตักบาตรพระสงฆ์ 26 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 153 16/02/2560
เปิดรับสมัครขอรับเงินทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคเรียนที่ 2/2559) 147 06/02/2560
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 149 03/02/2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 1 150 31/01/2560
โครงการประกวดเขียน ARC Award 145 27/01/2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึงหญิง รุ่นที่ 4 142 13/01/2560
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และบำเพ็จกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 149 10/01/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๔ นักศึกษาหญิง 149 06/01/2560
ขอเชิญนิสิต นักศักษา เข้าร่วมแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2017 134 27/12/2559
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันหุ่นหนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017" 154 27/12/2559

พบข้อมูลจำนวน 330 รายการ : 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102