ค้นหาข่าว
ไฟล์ ข่าว อ่าน วันที่โพส
การประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2559 162 22/09/2559
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 17 162 22/09/2559
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ 166 16/09/2559
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 167 16/09/2559
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2559 สกสค. 174 16/09/2559
แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดตั้งและต่ออายุ ชมรม/ชุมนุม รับเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา 157 16/09/2559
การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2559 170 12/09/2559
กำหนดการโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 159 09/09/2559
ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop Motionsy หัวข้อ "ไอทีเปลี่ยนโลก" 190 08/09/2559
ตารางสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์นักศึกษาปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที่ 2 รหัส 58) 159 08/09/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการบลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ 185 07/09/2559
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 181 01/09/2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเก็บ และรักษาตัวอย่างเห็ดราเพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์" 168 01/09/2559
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 185 26/08/2559
มหาวิทยาลัยของแก่นรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 202 26/08/2559

พบข้อมูลจำนวน 330 รายการ : 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102