ค้นหาข่าว
ไฟล์ ข่าว อ่าน วันที่โพส
อายิโนะโมะโต๊ะเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา 10 05/10/2560
เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ปีการศึกษา 2560 27 04/10/2560
มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนจิตอาสามูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงประจำปี 2560 17 04/10/2560
สสวท. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) ประจำปีการศึกษา 2561 9 29/09/2560
ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2560 41 26/09/2560
ประกาศขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมสมัครทุนโครงการอัญมณีศรีจอมบึง รอบ 2 22 12/09/2560
การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2560 37 12/09/2560
โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน โดย WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน​​​​​​​​​​​​​​ 15 11/09/2560
ทุนการศึกษา "คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง" 45 25/08/2560
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอ "ทุนการศึกษาของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 12 23/08/2560
ทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม" 17 22/08/2560
ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 16 22/08/2560
ทุนการศึกษาระดับปีสุดท้าย(มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) 12 22/08/2560
ทุน UNESCO/People's Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme 2017-2018 59 27/03/2560
โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 52 27/03/2560

พบข้อมูลจำนวน 26 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102