เรื่อง :: ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 
           ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 49 ตำแหน่ง
2. นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 24 ตำแหน่ง
4. นิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 ตำแหน่ง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ http://web.cpd.go.th หรือ https://cpd.thaijobjob.com/
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 7 พฤศจิกายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102