เรื่อง :: สพม10 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนและธุรการโรงเรียน
 
           สพม10 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนและธุรการโรงเรียน
วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ธุรการโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
http://www.sesa10.go.th/sesa10/
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 14 พฤศจิกายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102