เรื่อง :: สพม10 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนและครูสอนดนตรี
 
           สพม10 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนและครูสอนดนตรี
วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

ครูสอนดนตรี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 / 13,010 บาท
http://www.sesa10.go.th/sesa10/
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 14 พฤศจิกายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102