เรื่อง :: ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561
  คุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 หัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 240,000 บาท

 เอกสารแนบ
    วันที่: 28 พฤศจิกายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102