เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
ในหัวข้อ การสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรม เนวาด้า คอนเวนชั่นโฮเทล อุบลราชธานี
ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญและการนำเสนอผลงานวิจัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 092-8293592
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 28 พฤศจิกายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102