เรื่อง :: ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6
 
           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active Learning ตอบโทจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในงานมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษ การบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ การจัดนิทรรศการ การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนอันเนื่องมาจากงานวิจัยและตลาดนัดบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์พร้อมศึกษารายละเอียดได้ที่ http://alcwu.com เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.075-673770-1
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 28 พฤศจิกายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102