เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16
 
           เนื่องด้วย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับบริษัท Certiport Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมร่วมกับ Microsoft Office Thailand 2018 ขึ้น เป็นครั้งที่ 16 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดง ความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office ภายใต้มาตราฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Speciallist Certification แข่งขันในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.aritedu.com/olympic2018 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 4 มกราคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102