เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
 
           Eurasian Universities Union หรือ EURAS ซึ่งเป็นองค์กรการไม่หวังผลกำไร ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 85 สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ทวีปเอเซีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง จะจัดประชุม "Eurasia Higher Education Summit 2018" ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการพบหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดทำความร่วมมือสำหรับผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและนักวิชาการจากภูมิภาคยูเรเซีย ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eurieeducationsummit.com/
 
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102