เรื่อง :: เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Transforming Teacher Education for the Next Generation
 
           สถาบันพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Transforming Teacher Education for the Next Generation และศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟินแลนด์และเอสโตเนีย
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายนภดล หอทอง โทรศัพท์ 081-8323868
 
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102