เรื่อง :: ขอเชิญเข่าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561 "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
           ขอเชิญเข่าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561 "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Development Administration towards Sustainable Development)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://conference.nida.ac.th/
โทร. 027273300, 027273312
แฟกซ์ 023758972
อีเมล์ nidaconference@hotmail.com
 
 รายละเอียด
    วันที่: 13 มีนาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102