เรื่อง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้"
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 25 เมษายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102