เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชีววิทยานานาชาติ IBSC 2018
 
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ the 7th International Bioscience Conference 2018 (IBSC 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจำนวน 150 คน จะได้แลกเปลี่ยนความคิดด้านเห็นชีววิทยาในหลายแง่มุม ทั้งการวิจัยพื้นฐาน สู่การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ || https://www.ibsc2018.com/
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 25 เมษายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102