เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล"
 
           ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล"
ผู้สนใจสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.pali.mcu.ac.th/proceeding/
E-mail : pali.mcru@gmail.com
โทรศัพท์ : 034299357
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 26 เมษายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102