เรื่อง :: สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์(ควอท) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์
 
           สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์(ควอท) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์
(Games Based Learning Techniques) โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทีมวิทยากร
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 (พฤหัสบดี- ศุกร์)
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม

    วันที่: 25 เมษายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102