เรื่อง :: การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15
 
          การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://seed.or.th/
สอบถามเพิ่มเติมโทร.084-9382003
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 28 พฤษภาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102