เรื่อง :: ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ สอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑
 
 
         ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหัวข้อหลักสูตร ดังนี้
๑. Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 January - 25 January 2019)
๒. Course 112: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Reading and Writing (12 February – 1 March 2019)
๓. Course 422: Specialist Certifcate in Teaching English as an International Language (19 February – 8 March 2019)
๔. MA TESOL: Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (22 February 2019 – 21 Febraury 2020)
๕. Course 113: Advanced Specialist Certificate (I) in Language Assessment (9 April – 26 April 2019)
๖. Course 103: Blended Postgraduate Diploma in Applied Linguistics (1 July – 13 December 2019)
๗. Course 419: Specialist Certificate in the Professional Developmentย of Teacher Leaders/Supervisors (CLIL) (15 October – 1 November 2019)
ผู้ที่สนใจสามารถ download เอดสารที่เกี่ยวข้องได้จาก link ข้างล่างนี้
Annex B Course Information 2019 ใบสมัครรับทุน ขั้นตอนการสมัคร
 
รายละเอียด

    วันที่: 24 ตุลาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102