เรื่อง :: ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561
 
 
         ด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ในการนี้สมาคมฯขอเชิญชวนท่านส่งนิสิต/นักศึกษาของท่านเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ ในนามตัวแทนสถาบัน สถาบันละไม่เกิน 2 คน ได้ที่ศูนย์การประกวดประจำภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังเอสารแนบท้าย
 
รายละเอียด

    วันที่: 24 ตุลาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102