เรื่อง :: ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ข้อกำหนด
รูปภาพ : จำนวน 5 ภาพ
ฟอร์แมตภาพ: PNG
ความละเอียด 72 dpi ขึ้นไป
โหมดสี RGB
ขนาด: กว้าง 320 px ? สูง 270 px
พื้นหลังของภาพโปร่งใส
ระบุชื่อของสติกเกอร์ TH/EN
ลักษณะหรือจุดเด่น TH/EN

การสมัคร
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561
ส่งใบสมัครได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ และส่งไฟล์ผลงานในรูปแบบ PDF พร้อมใบสมัคร กลับมาทาง Email: pr@sut.ac.th
ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

รางวัลการประกวด
ชนะเลิศ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
รองชนะเลิศ 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร. 0 4422 4082-5, 0 4422 4858, 0 4422 4892-4
Email: pr@sut.ac.th, @SUTLine
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 

    วันที่: 16 พฤศจิกายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102