เรื่อง :: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 nd LIMAC LIMEC towards Sustainable Development Goals
 
 
ด้วยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปหาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2 nd LIMAC LIMEC towards Sustainable Development Goals วันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการนี้วิทยาลัยโลจิลติกส์และโซ่อุปหาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมและ ส่งบทความวิจัยร่วมนําเสนอ สอบถามรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง http://limac.alsc.nu.ac.th
หรือเบอร์ติดต่อ 055 964 380 หรือ 055 964 388
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
    วันที่: 28 มิถุนายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102