เรื่อง :: ประกวดออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวเมืองไทย จากใจคนสร้างสรรค์
 
 
         ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวเมืองไทย จากใจคนสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : http://contestwar.com/contest/14458
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

    วันที่: 16 พฤษภาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102