เรื่อง :: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
 
 
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : http://rdi.kru.ac.th/th/?p=2913
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    วันที่: 16 พฤษภาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102