เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุม International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019
 
 
         ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุม International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019
BEDO ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ซึ่งงานประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : info@ibd2019.org
โทรศัพท์ : 0 2564 6700 ต่อ 3379-3328
Website : www.ibd2019.org
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
    วันที่: 31 มกราคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102