เรื่อง :: ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการสร้างชาติหลักสูตร Youth Empowerment Summer (NBI YES) Programme
 
 
         ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ หลักสูตร Youth Empowerment Summer (NBI YES) Programme
เปิดรับสมัคร 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2562
เริ่มเรียน 10 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2562
ติดต่อสอบถาม 02-711-7474 หรือ 0917422095
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

    วันที่: 31 มกราคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102