เรื่อง :: เชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
 
 
         เชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ จัดโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อพัฒนาสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยสามารถส่งแบบฟอร์มเสนอนวัตกรรมหรือโครงการ ภายในวันที่ 30มิถุนายน 2562 ประกาศผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะประกาศให้ทราบทางอีเมล์ที่ผู้เสนอขอทุน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

    วันที่: 14 พฤษภาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102