เรื่อง :: ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมงาน Japan Job Fair 2019
 
 
         ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมงาน Japan Job Fair 2019 ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน2562 เวลา 11.00-19.00 น. ณ บีซีซี ฮออล์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ชั้น 5 ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้มากมาย และพบปะพูดคุย สมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำที่ทำธุรกิจในประเทศไทย ในทุกประเภทธุรกิจ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

    วันที่: 17 พฤษภาคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102