เรื่อง :: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
 
 
          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 

    วันที่: 16 พฤศจิกายน 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102