เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต"
 
 
         ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและบุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ โครงการเสวนา 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ "เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต" ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (มีของที่ระลึกสำหรับผู้ลงทะเบียน 500 ท่านแรก)
ดูรายละเอียดกำหนดการ และลงทะเบียนได้ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/Registration/
 
เอกสารแนบท้าย
 
    วันที่: 11 มกราคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102