เรื่อง :: ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน "หอการค้าแฟร์ 2019"
 
 
         เชิญเที่ยวงานหอการค้าแฟร์ 2019 เทศกาลกินกุ้งก้ามกรามของดีจังหวัดราชบุรี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

    วันที่: 14 มิถุนายน 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102