เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ ทุน ผู้มีจิตเมตตา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000บาท
 
 
         ประชาสัมพันธ์ ทุน ผู้มีจิตเมตตา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000บาท
คุณสมบัติ
- นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี
- ผลการเรียนดี
- มีความประพฤติดี
- มีจิตอาสา
- ขาดแคลนทุนทรัพย์
รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 กันนายน 2562 รับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสัมภาษณ์ทุน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
สัมภาษณ์ทุนการ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
นักศึกษาที่ได้รับทุน รายงานตัว วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00น. ณ กองพัฒนานักศึกษา
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

    วันที่: 10 กันยายน 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102