เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019
 
 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC 2019) ภายใต้หัวข้อ Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business, and Culture ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น สามารถส่งบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 มกราคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/
 
เอกสารแนบท้าย
 
    วันที่: 11 มกราคม 2562

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102