เรื่อง :: รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 
 
         รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
-ดาวน์โหลดในสมัครได้ที่ FB คณะวิทยาศาสตร์ฯ/LINE ประชาสัมพันธ์
-ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ
-สัมภาษณ์ทุน ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไม้แดง อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ดาวโหลดใบสมัคร
 
    วันที่: 30 กรกฎาคม 2563

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102