เรื่อง :: ขอเชิญสมัครรับการอบรมหลักสูตรการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปี พ.ศ. 2555
 

ขอเชิญสมัครรับการอบรมหลักสูตรการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปี พ.ศ. 2555


 เอกสารแนบ
    วันที่: 6 ธันวาคม 2554

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102