เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล (SCAJ)
 
 
         วิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำวารสารวิชาการใช้ชื่อว่า "วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal : SCAJ" ซึงมีคุณภาพจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         เพื่อเป็นสื่อกลางเผยเเพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์และนักวิชาการพร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆทางวิชาการ โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน) และ (กรกฏาคม - ธันวาคม) นั้น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและสมัครสมาชิก และส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.scaj.stu.ac.th
 
รายละเอียด
    วันที่: 22 ตุลาคม 2561

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102