เรื่อง :: ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
 

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือ
เข้าห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
ได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2557
บริจาคได้ที่สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ในเมืองหรือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ
หรือติดต่อที่คุณอนุรักษ์ โทร 086-3933965

    วันที่: 4 พฤศจิกายน 2556

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102