เรื่อง :: รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2557
 

รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
เปิดรับตรวจคุณสมบัติแล้ว

https://sites.google.com/site/tipcomputer4/khxm-phw-texr-beuxng-tn/2 

ดาวน์โหลดเอกสาร บฑศ.1,3 และ 4 เพื่อกรอกข้อมูล 
พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครนะคะ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557


    วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2557

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102