เรื่อง :: พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25596 - 2557
 


   พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557

    พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 4 สิงหาคม 2557

    พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 31 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2557
ณ หอประชุมใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

รายละเอียดต่าง ๆ คลิก

ติดต่อสอบถามได้ที่กองพัฒนักศึกษา 0 3226 7190 ต่อ 1500-1502


    วันที่: 18 มิถุนายน 2557

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102