เรื่อง :: นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดราชบุรี ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
ขอเชิญร่วมงาน Job fair 2014 นัดพบตลากงานเชิงคุณภาพ
วันที่ 12 - 13 มิ.ย. 2557
ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี

สมัครงานล่วงหน้าได้ที่ www.doe.go.th/jobratchaburi 

    วันที่: 5 มิถุนายน 2557

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102