เรื่อง :: รางวัลผลงานวิจัยสหกิจศึกษาดีที่สุดในวันปัจฉิมสหกิจศึกษา 2558
 
 

 

 
           นับเป็นความภูมิใจและความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งสำหรับการศึกษาภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายวรุตม์ แซ่ลิ้ม หรือมาร์ค นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ได้รับรางวัลผลงานวิจัยสหกิจศึกษาดีที่สุดในวันปัจฉิมสหกิจศึกษา ด้วยหัวข้อวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่เจเสริมโปรตีนจากสาหร่ายเกลียวทอง” โดยมีคุณศุภชัย พันธุกานนท์ ผู้ช่วยกรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร
         สำหรับโครงการวิจัยสหกิจศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในปีนี้จัดเป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งมีนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้าร่วมโครงการอาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฯลฯ โดยโครงการวิจัยของมาร์ค ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมจนถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จวบจนสิ้นสุดโครงการใช้เวลาในการศึกษาวิจัยทั้งสิ้น 4 เดือน ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและเหล่าข้าราชการในโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งโครงการส่วนพระองค์ฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการศึกษาของมาร์คในครั้งนี้นอกเหนือไปจากการทำผลงานสำเร็จบรรลุตามที่ตั้งเป้าไว้แล้วนั้นยังมีความเป็นไปได้อีกว่าโครงการส่วนพระองค์ฯ จะสามารถนำผลการศึกษานี้ไปต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่สำหรับกลุ่มผู้บริโภคอาหารเจได้จริงต่อไปในอนาคต หากในวันข้างหน้าเราพบผลิตภัณฑ์บะหมี่เจเสริมโปรตีนจากสาหร่ายวางขายในศูนย์การค้าชั้นนำ คงจะต้องนึกถึงผู้ให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นนี้โดยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “มาร์ค”
 
     
   
     
 

 

 
     
     
     

    วันที่: 3 ธันวาคม 2558

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102