เรื่อง :: ประกาศรับสมัคร นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2558
 
 

 

 
 

ประกาศรับสมัคร นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร1)

 
     
     
     
 

 

 
     
     
     


 เอกสารแนบ
    วันที่: 29 กันยายน 2558

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102