เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) สำหรับหน่วยงาน”
 
 
 

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) สำหรับหน่วยงาน”

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่
http://www.mcru.ac.th/office365/


    วันที่: 28 เมษายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102