เรื่อง :: วิทยาลัยเทคนิคโพธารามประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
     
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อัตตราค่าตอบแทน
วุฒิ ปริญาตรี 4 ปี เดือนละ 8,340 บาท
วุฒิ ปริญาตรี 5 ปี เดือนละ 9,140 บาท
วันที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-30 พ.ค. 59
การคัดเลือก
สอบคัดเลือก วันที่ 31 พ.ค. 59
สอบข้อเขียน สอบกปฏิบัติการสอน และสัมภาษณ์
ประกาศผล วันที่ 31 พ.ค. 59
รายงานตัววันนี้ 1 มิถุนายน 59

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.technicphotharam.com/index1.htm

 
     


 เอกสารแนบ
    วันที่: 25 พฤษภาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102