เรื่อง :: วิทยาลัยเทคนิคโพธารามประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
 
     
 

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม/
อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
อัตตราค่าตอบแทน
วุฒิ ปริญาตรี 4 ปี เดือนละ 8,340 บาท
วุฒิ ปริญาตรี 5 ปี เดือนละ 9,140 บาท
วันที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2559
การคัดเลือก
สอบคัดเลือก วันที่ 15 มิถุนายน 2559
สอบข้อเขียน สอบกปฏิบัติการสอน และสัมภาษณ์
ประกาศผล วันที่ 15 มิถุนายน 2559
รายงานตัววันนี้ 16 มิถุนายน 2559


ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.technicphotharam.com/index1.htm
ลิงค์ตรง
>> ดาวโหลด <<
 

 

 
     


 เอกสารแนบ
    วันที่: 7 มิถุนายน 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102